top of page

Title: the Loafer

Medium: Photoseries

Duration: 6 minutes

Date: Apr. 14, 2013

'Ik verlaat mijn huidige bestaan,

vervolg mijn zoektocht vanuit een oud gevoel van afkeer voor de gewoonte.

Want zoekend en verlangend dobberde ik rond in mijn oude wereldje, een gevoel van onbehagen onderdrukkend.

Ik wil echter niet meer in de veiligheid verkeren. Op glad ijs wil ik me begeven, échte gevaren trotserend; want wat voor een bedrieger, wat voor een landverrader ben ik als ik zwijg en mijn kop in het zand steek voor wat er werkelijk toe doet.

Geen gemaar, geen gejammer, geen gerelativeer meer!

De pretentieloze knulligheid van mijn bestaan wordt niet meer overgeslagen, mijn onkunde niet meer weggemoffeld, het gebrek niet meer

onbesproken gelaten.

Echte vrijheid wordt pas dan bereikt wanneer ik ook mezelf bevrijd van mijn oordelen en verlangens, en wanneer ik eigenwijsheid kan accepteren als uitingsvorm van eigen vrijheid.

Copyright © 2011 Renée Verberne. All Rights Reserved.

Copyright © 2011 Renée Verberne. All Rights Reserved. 
bottom of page