top of page

Title: Weemoed

Material: Old found material (teapot, wood, tap, stool, baby chair, little photo, fan, treetrunk, plastic tube seeds, ceramics and more

Date: Feb. 12, 2012

'Ik voel een soort heimwee naar de kern van mijn eigen bestaan, naar de kiem van mijn leven. In de wereld die me omringt, vind ik scherven en fragmenten van mijn eigen geschiedenis; herinneringen aan mijn eigen bestaan. Ik herken in deze vondsten (een deel van) mezelf: als herinneringen die weer boven water komen. Via deze vondsten probeer ik mijn wezen bloot te leggen; als een archeoloog op zoek naar zijn eigen geschiedenis.'

Copyright © 2011 Renée Verberne. All Rights Reserved.

Copyright © 2011 Renée Verberne. All Rights Reserved. 
bottom of page