Renée Verberne

PUBLICATIONS

Eenenveertig Brieven van de Jonge Kunstenaar

Eenenveertig jonge kunstenaars schreven een brief.

In samenwerking met Roos van den Oetelaar en 

uitgeverij Pels & Kemper

€17,50 | Den Bosch (NL)

December 2015

What's eating our society? (pdf)
Masterthesis studie Filosofie
Maart 2016
Eerlijk en gezond eten | Dilemma's in kaart  
Artikel voor GroenLinks kwartaalblad De Helling
Oktober 2016
Een Hedendaagse Pelgrimage (pdf)
Afstudeerscriptie Autonoom Beeldende Kunst
Juli 2013
Vijftien (pdf)
Eigen manifest in manifestenbundeling laatstejaars studenten Beeldende Kunst, AKV Sint Joost Den Bosch
Februari 2013
Beelden (pdf)
Beeldpublicatie eigen werk
Juni 2013
D'ou venons nous? Que sommes-nous? Ou allons-nous?
Publicatie laatstejaars studenten Beeldende Kunst, 
AKV Sint Joost Den Bosch
Juni 2013
In Search Of The Moon (pdf)
Eigen publicatie
September 2012
Copyright © 2011 Renée Verberne. All Rights Reserved.